Termeni și condiții voucher

Art. 1: Organizator

1.1 SC I.M.A. Managementul Artei S.R.L. cu sediul social în București, Str. C.A. Rosetti, Nr. 5, Bl. CORP A, Ap. 81, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14021/2018, având C.U.I 39936974, reprezentată legal de dl. Gheorghe Alin Comșa, în calitate de administrator, desfășoară programul de acordare a voucherelor cadou.

Art 2. Condiții de acordare

2.1 Voucherele cadou sunt emise doar de către Organizator în formă electronică sau fizică. Voucherele pot fi atât valorice, cât și achiziționate pentru un anumit curs, organizat de IMA Managementul Artei. 2.2 Voucherele cadou valorice sunt transmisibile și pot fi utilizate fie de persoanele care le achiziționează, fie de persoanele care le-au primit sub formă de cadou. 2.3 Voucherele pot fi achiziționate atât de pe site-ul Organizatorului, în urma înscrierii și a achitării contravalorii, cât și fizic, de la sediul Organizatorului. Livrarea voucherelor electronice se va face după confirmarea plății. Nu se solicită taxă de emitere. 2.4 Voucherele cadou sunt valabile timp de 12 luni (365 de zile) de la data începerii cursului pentru care au fost emise sau de la data emiterii, în cazul voucherelor valorice. Voucherele cadou pot fi folosite doar în perioada de valabilitate. Valabilitatea voucherelor cadou nu poate fi extinsă. După expirarea valabilității, contravaloarea voucherului nu se poate returna. 2.5 Voucherul conține numele beneficiarului, numele și data cursului (cu excepția voucherelor valorice), precum și elemente de securitate.

Art 3. Condiții de utilizare

3.1 Orice persoană, indiferent de cetățenie sau vârstă poate beneficia de un voucher cadou emis de Organizator. Nu există o limită de achiziție a voucherelor. 3.2 Pentru înscrierea la cursul specificat pe voucherul cadou, sau pentru înscrierea la orice alt curs IMA, în cazul voucherelor valorice, beneficiarul este rugat să trimită un e-mail la adresa ima@artmark.ro în care să confirme rezervarea locului la curs. 3.3 Beneficiarul poate cumula mai multe vouchere pentru a acoperi taxa unui curs a cărui valoare o depășește pe cea a unui voucher individual. 3.4 În cazul în care cursul dorit are o taxă de participare mai mare decât valoarea unui voucher, beneficiarul poate opta pentru achitarea diferenței de preț sau poate utiliza voucherul valoric pentru un alt curs. 3.5 Dacă taxa de participare la cursul ales de beneficiar este mai mică decât valoarea voucherului cadou, diferența nu se returnează și nici nu se decontează în bani. 3.6 Voucherele cadou pot fi folosite pentru participarea la orice curs ținut de Organizator, în limitele Art. 5. 3.7 Falsificarea voucherului sau tentativa de a utiliza un voucher falsificat reprezintă fraudă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

Art. 4 Politica de retur

4.1 Voucherele cadou sau voucherele valorice nu pot fi preschimbate în bani, înlocuite sau returnate în vederea recuperării sumelor de bani plătite pentru respectivele vouchere cadou și nici nu se acordă un rest în bani la voucherele folosite. 4.2 În situația prezentată la alin. 4.1, Organizatorul are dreptul de a decide dacă va acorda în schimb dreptul de participare la un alt curs sau o altă formă de compensare, cu excepția celei monetare. 4.3 În cazul în care beneficiarul dorește să participe la un alt curs față de cel pentru care a fost achiziționat voucherul, este obligat să anunțe Organizatorul în timp util. Organizatorul va lua măsurile necesare pentru a informa beneficiarul de oferta de cursuri disponibile în perioada de valabilitate a voucherului cadou și, în limita locurilor disponibile, va depune efortul necesar pentru a permite participarea beneficiarului la cursul dorit de acesta din urmă. 4.4 Voucherele cadou a căror valabilitate a expirat sau cele deteriorate nu pot fi schimbate cu alte vouchere valabile. 4.5 În cazul pierderii, furtului sau deteriorării, voucherul cadou în format fizic nu poate fi înlocuit

Art. 5 Forța majoră

5.1 Forță majoră, așa cum este definită în legislație, reprezintă orice fel de eveniment ce nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de Organizator, inclusiv imposibilitatea acestuia, din motive independente de voința sa, de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui document. În situația de forță majoră, Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada desfășurării evenimentului de forță majoră, conform legislației.

Art 6. Protecția datelor cu caracter personal

6.1 Achiziționarea și utilizarea voucherelor implică acceptarea de către beneficiar a prelucrării datelor cu caracter personal în vederea asigurării serviciilor specificate în acest document. Beneficiarul își poate retrage consimțământul în orice moment, prin trimiterea unei cereri pe adresa Organizatorului. 6.2 Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția societăților comerciale sau a persoanelor implicate direct în activitatea la care voucherele fac referire. Aceste societăți pot fi, fără a se limita, la: Grupul A10 (desfășurarea cursului, acces în incintă, monitorizare video etc) Firme de curierat (pentru livrarea voucherului) Lectori ai cursurilor respective 6.3 Organizatorul poate prelucra aceste date personale în temeiul încheierii sau executării unui contract, pentru îndeplinirea unei obligații legale, precum și în baza consimțământului acordat de beneficiar. 6.4 Beneficiarilor le sunt garantate toate drepturile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, dreptul de a restricționa prelucrarea datelor, dreptul de a fi uitat, dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, de a se opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, beneficiarul poate adresa o cerere scrisă datată și semnată, expediată pe adresa București, Str. C.A. Rosetti, Nr. 5, Bl. CORP A, Ap. 81. Accesați politica noastră de confidențialitate pentru detalii complete cu privire la prelucrare a datelor cu caracter personal.

Art. 7. Dispoziții finale

7.1. Termenii și condițiile din prezentul document nu intră sub incidență Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare sau a Ordonanței de Urgentă nr. 113/2009 privind serviciile de plată. 7.2 Prin achiziționarea și utilizarea acestor vouchere cadou, beneficiarul declară că înțelege și este de acord să respecte toate regulile și condițiile menționate în acest document. Dacă Organizatorul descoperă că beneficiarul voucherului nu îndeplinește sau nu respectă condițiile stipulate în prezentul document, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile beneficiarului, în baza actualilor termeni și condiții, fără a acorda alte despăgubiri sau plăți. 7.3 În situația în care Organizatorul se află în imposibilitatea de a organiza cursul menționat în voucherul valoric la data menționată pe voucher, sau cursul ales de beneficiar (în cazul voucherelor valorice), va lua toate măsurile necesare pentru a informa în timp util beneficiarul, a-i prezenta programul cursurilor ulterioare (echivalente sau de alte valori) și a-l consilia în privința alegerii unui curs sau a unei soluții benefice pentru ambele părți. 7.4. Termenii și condițiile prezentului document pot fi consultate în mod gratuit pe website-ul Organizatorului www.institutulartmark.ro sau la sediul acestuia. 7.5. SC I.M.A. Managementul Artei S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții, urmând a face disponibilă noua versiune pe website-ul său www.institutulartmark.ro , precum și la sediul acestuia.

Organizator
SC I.M.A. Managementul Artei S.R.L.
Comșa Gheorghe Alin, Administrator