Glosar

A
Acuarelă
Tehnică in arta plastică ce întrebuințează culori diluate cu apă. Acuarela se bazează pe transparență, care lasă să se întrevadă fondul alb al hârtiei, conferind lucrărilor în acuarelă luminozitatea și delicatețea care le caracterizează.
Acvaforte
Tehnică de gravare în adâncime, ce constă în atacarea cu acizi a contururilor desenate pe o placă metalică, de cele mai multe ori de cupru, acoperită cu un strat subțire de lac anticorosiv sau de ceară. Imprimarea se realizează prin presarea puternică a foii de hârtie pe întreaga suprafață a plăcii, care se unge cu cerneală de fiecare dată. Pentru tiraje limitate, placa se anulează după încheierea seriei.
Acvatintă
Tehnică de gravare pe o placă de cupru cu fond poros, prin atacarea cu acid azotic, pentru a obține tonuri de diferite intensități, asemănătoare desenului în tuș.
Adjudecare
Acțiunea prin care un lot se declară vândut într-o licitație publică și este atribuit unui cumpărător, denumit adjudecatarul lotului.
Artă decorativă
Categorie a artelor vizuale, complementară artei plastice, ce cuprinde: arta ceramicii, arta metalelor, arta tapiseriei și arta sticlei.
Artă plastică
Categorie a artelor vizuale ce cuprinde: pictura, sculptura și grafica.
C
Certificat de autenticitate/ expertiză
Documentul, întocmit de un expert autorizat de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, ce conține detalii cu privire la opera de artă și atestarea autenticității (originalității/ veridicității) acesteia.
Clarobscur
Tehnică în pictură prin care se realizează contraste puternice de lumină și umbră.
Comisar de licitație
Numit și conducător de licitație, originar cunoscut ca maître-priseur sau commissaire-priseur, comisarul de licitație coordonează desfășurarea licitației, anunță loturile, numește pașii de licitare și hotărăște adjudecarea loturilor.
Comisionul cumpărătorului
Suma care se adaugă la prețul de adjudecare, parte componentă a prețului final plătit de un cumpărător în licitație pentru lotul achiziționat.
Comisionul deponentului
Reprezintă suma pe care casa de licitație o reține deponentului unui lot din valoarea de adjudecare a lotului respectiv.
Consignație
Depunerea spre vânzare, pe baza unui contract, a unor opere de artă la un operator cultural specializat în asemenea vânzări.
D
Deponent
Termenul este folosit pentru a desemna proprietarul de drept al unei opere de artă ce este lăsată unui operator cultural în regim custodie ori consignație.
Desen
Reprezentare grafică de forme, prin linii, contururi și umbre, comportând sau nu reliefări colorate, executată pe diverse suporturi (hârtie, carton, pergament etc.) cu creion, cărbune, tuș etc.
E
Evaluare
Stabilire a valorii economice a unei opere de artă în baza unor criterii cum sunt: valențe estetice și de realizare, raritate, vechime, grad de conservare, succes de public etc.
Expertiză
Operație care urmărește să stabilească gradul de autenticitate al unei opere de artă, analizând caracteristicile ce recomandă opera respectivă.
G
Grafică
Ramură a artelor plastice ce cuprinde arta desenului, a scrisului, a gravurii mono- și policromă, litografiei etc.
Gravură
Arta și tehnica de a trasa prin incizie figuri și ornamente pe suprafața unui material, cât și rezultatul obținut prin imprimarea plăcii gravate, unsă cu cerneală, de obicei pe o coală de hîrtie.
Guașă
Procedeu de pictură cu culori dizolvate în apă și amestecate cu gumă. Confundată uneori cu tempera, guașa se deosebește de aceasta prin faptul că nu folosește albul decât pentru lumini mai deschise decât suportul, restul nuanțelor obținându-se prin subțierea tonurilor cu apă.
L
Laviu
Tehnică de a colora un desen în creion într-o tonalitate monocromă cu ajutorul tentelor de tuș, baiț, sepia sau orice altă culoare diluată cu apă, astfel încât să poată fi redat volumul obiectelor desenate, prin lumini și umbre.
Licitare în absență
Metodă de licitare pentru cei care nu pot sau nu vor să liciteze direct din sala de licitație, poate lua forma unei oferte scrise de licitare transmisă înaintea începerii licitației, licitării prin instruirea telefonică a unui asistent al casei de licitație sau licitarea live prin Internet.
Linogravură
Procedeu de gravură în relief asemănător cu xilografia, cu deosebirea că în locul unui bloc de lemn se folosește linoleum. Acest material se sapă mai ușor decât lemnul însă, datorită structurii sale deosebite, efectele obținute sunt limitate la un desen simplu.
Litografie
Procedeu de reproducere pe piatră, care acoperită cu cerneală de tipar, va imprima imaginea sau textul pe hârtia suprapusă.
Lot
Una sau mai multe opere de artă ce fac obiectul unei tranzacții într-o licitație publică.
O
Ofertă în licitație
Suma pe care un client o semnalează comisarului de licitație, în timpul licitării pentru un lot, ca fiind dornic să o plătească pentru a achiziționa respectivul lot.
P
Paletă de licitare
Obiectul din plastic sau carton ce indică numărul atribuit unui client în procesul de licitare. Ridicarea paletei de licitare indică oferta clientului pentru lotul ce este în proces de licitare, iar ofertele acceptate sunt înregistrate împreună cu numărul paletei ofertante.
Pas de licitare
Incrementul cu care comisarul de licitație hotărăște creșterea sumei cerute în timpul licitării pentru un lot, atunci când strigarea precedentă a fost întâmpinată de cel puțin o ofertă din partea clienților.
Preț de adjudecare
Prețul la care o operă de artă se vinde în licitație. Prețul final plătit de cumpărător include de regulă pe lângă prețul de adjudecare și comisionul de cumpărare al clientului adjudecatar.
Proveniență
Istoricul proprietarilor care au deținut de-a lungul vremii respectiva operă de artă. Joacă un rol important în autentificarea și evaluarea operei de artă.
R
Restaurare
Ansamblu de intervenții tehnice destinate să reconstituie părțile distruse și degradate ale unei opere de artă astfel încât, menținându-i autenticitatea, să-i redea unitatea estetică și tematică și să-i asigure o rezistență sporită la acțiunea viitoare a factorilor de deteriorare.
S
Sanguină
Desen executat cu un creion confecționat dintr-o varietate de oxid de fier cu diverse nuanțe de roșu, de regulă studiu de nud, portret și, mai rar, peisaj.
Schiță
Prima concepție încă nedefinită a unei lucrări.
T
Tempera
Tehnică a picturii executată pe hârtie de diferite culori sau pe carton, cu ajutorul culorilor al căror liant poate fi cleiul, cazeina sau gălbenușul de ou. Se lucrează cu pastă mai densă sau mai subțiată cu apă până aproape de acuarelă. Confundată deseori cu guașa, tempera este un material compact și opac, care acoperă complet suprafața suportului, folosindu-se peste tot albul, atât în lumini, cât și în obținerea nuanțelor.
V
Vernisaj
Inaugurarea oficială a unei expoziții de artă.
Vernisare
Operație de acoperire cu un strat de vernis a unei lucrări de artă pebtru protecție împotriva unor agenți de deteriorare.
X
Xilogravură
Arta gravării pe lemn în relief, prin care se lasă în relief părțile care se imprimă în negru pe hârtie și se sapă cele care rămân în alb.