Capcanele pieței de artă

Cum să ne ferim de falsuri

Așa este, falsurile în piața de artă nu sunt deloc puține, precum în piața oricărei alte mărfuri sunt prezente contrafacerile, de la produse și servicii de larg consum până la cele elitiste, sofisticate. Cantitatea falsurilor în piața de artă crește pe măsură ce mizele financiare sporesc, adică pe măsură ce valoarea de piață a unora dintre artiști crește, ceea ce nu transformă însă piața de artă într-o piață a avizaților, care să îi excludă pe neavizați de la tranzacționare, după cum nici jocul pe bursă nu necesită studii universitare de economie, ci lecturarea unor rapoarte auditate ori apelul la consiliere de specialitate.

Achiziția cea mai sigură
 • Achiziția se desfășoară printr-un canal de achiziție autorizat, ce emite în scris o garanție de autenticitate fără limită de timp
 • Un astfel de canal este de regulă o casă de licitație sau o galerie autorizată, care, dincolo de organizarea mai mult sau mai puțin coerentă a demersului comercial, au obligația filtrului de profesionalitate, constând în contractarea cel puțin a unui "consilier de specialitate", având calitatea de expert atestat de Ministerul Culturii, ce verifică calitatea obiectelor primite în consignare și puse în vânzare, având obligația de a sesiza Ministerul Culturii în privința punerii în vânzare de obiecte susceptibile de clasare în categoriile patrimoniului național cultural mobil
 • Casele de licitație nu se limitează de regulă la un consilier de specialitate și au o comisie permanentă formată din mai mulți experți atestați de Ministerul Culturii, funcție de diversitatea de obiecte puse în vânzare de casă, iar uneori această formulă se maximizează prin contractarea, de către unele case de licitație și unele galerii de patrimoniu, a unui număr de experți consultanți, specializați fiecare în câte un autor important ori curent artistic
 • Atunci când o casă de licitație ori o galerie de patrimoniu, dintre cele renumite și cu tradiție, garantează autenticitatea printr-un act scris, nivelul de siguranță în achiziție este dintre cele mai crescute
 • Actul scris de garantare a autenticității, fără limită de termen, poate fi un certificat de garantare a autenticității (fără limită de termen), semnat de un reprezentant al casei ori galeriei, inclusiv un certificat de vânzare (instrumentul documentar al vânzării la care legea circulației bunurilor mobile culturale obligă), care să conțină o clauză de garantare a autenticității fără limită de termen
 • A nu se confunda actul de garantare a autenticității cu situația în care casa de licitație ori galeria nu garantează autenticitatea (ori o garantează pe un termen foarte scurt, precum cel similar termenului de plată), dar adaugă documentației de vânzare (factura, însoțită sau nu de certificatul de vânzare, fără clauză de garantare a autenticității) un certificat sau raport de expertiză emis de un expert atestat de Ministerul Culturii - situație în care, în ipoteza în care obiectul nu este autentic, este atrasă doar răspunderea financiară a expertului persoană fizică emitent al certificatului/raportului, iar nu răspunderea casei de licitație ori galeriei vânzătoare
Achiziția cu nivel limitat de siguranță
 • Achiziția se realizează printr-un canal de achiziție autorizat, precum o casă de licitație ori o galerie autorizate, care folosesc în procesul de punere în vânzare aportul "consilierului de specialitate", adică al experților atestați de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, însa nu garantează, expres și fără limită de termen, autenticitatea
 • Acest caz generic, cel mai des întâlnit în rândul caselor de licitație și galeriilor de artă de patrimoniu prevede un certificat de vânzare (document obligatoriu prin legea circulației bunurilor mobile culturale, ce rezumă părțile vânzării și descrie obiectul vânzării)
 • Uneori regulamentul caselor de licitație prevede garantarea autenticității pe durata unui termen foarte scurt, între 2 săptămâni și o lună calculate de la data adjudecării (iar nu de la cea a plății de către cumpărător), practic scadența până la care comerciantul are de plătit pe deponentul bunului vândut (termen ce coincide, in varianta sa scurtă, cu cel până la care cumpărătorul trebuie să plătească obiectul adjudecat), așadar practic casa de licitație nu își asumă răspunderea pentru calitatea obiectului adjudecat, plătit și preluat de cumpărător
 • Alteori casa de licitație sau galeria de patrimoniu, deși nu garantează personal autenticitatea, atașează vânzării un certificat sau raport de expertiză emis de un expert atestat de Ministerul Culturii - situație în care, în ipoteza în care obiectul nu este autentic, este atrasă doar răspunderea financiară a expertului persoană fizică emitent al certificatului/raportului
Achiziția nesigură
 • Achiziția se realizează de la un vânzător neautorizat, care nu garantează prin act scris autenticitatea obiectului vândut, de regulă, cu mici excepții este situația dealerului de patrimoniu fără galerie sau fără magazin, dar și situația achiziției dintr-un târg de antichități (bric-a-brac, târg de purici etc.)
 • Deși sunt frecvente cazurile în care acești dealeri sunt extrem de experimentați și de competenți, aceștia, practic, nefiind autorizați și înregistrați fiscal, nu pot garanta în scris autenticitatea obiectelor vândute
 • Există si variațiunea în care, aferent unor loturi importante, aceștia pun la dispoziția cumpărătorului un certificat/raport de expertiză emis de un expert atestat de Ministerul Culturii cu care dealerii colaborează, ceea ce atrage însă numai răspunderea financiară a expertului, nu și pe cea a dealerului vânzător
 • Nu este mai puțin adevărat că uneori, dealeri cu tradiție, deși neautorizați și neînregistrați, ajung să se bucure de o bună reputație profesională, pe care înțeleg să și-o mențină înapoind prompt banii cumpărătorului care susține, bizuit pe opinia scrisă ori vocală a unui expert specializat, că obiectul achiziționat nu este autentic
 • În această situație o soluție de compromis ar fi contactarea unui expert specializat care să analizeze obiectul și să emită un certificat/raport de expertiză/autenticitate

Constatarea falsității unui obiect se poate realiza prin:

 • Un certificat/raport de expertiză emis de un expert atestat și specializat în autorul obiectului/curentul artistic pertinent
 • Experții atestați de Ministerul Culturii îi găsești listați la adresa: Registrul Experților pentru Patrimoniul Cultural Național Mobil
 • Contactarea AEEAR - Asociația Experților și Evaluatorilor de Artă din România, care să aloce lucrarea de expertiză unui expert specializat în autorul obiectului/curentul artistic pertinent, care să emită un certificat/raport de expertiză

Remediile cele mai reprezentative în cazul în care ai achiziționat un obiect contrafăcut:

 • Contactarea AEEAR - Asociația Experților și Evaluatorilor de Artă din România, care să sesizeze mai departe organul investigativ abilitat
 • Plângerea directă către Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției ale cărei date de contact se găsesc la Direcţia Investigaţii Criminale

Tentația achiziției fără acte

Se poate petrece în cateva situații, spre ex.: de la negustorii neautorizați, din târgurile de vechituri, atunci când ți se propune reducerea prețului de achiziție cu aparentul cost al unei taxe, atunci când ai achiziționat direct de la un colecționar.

Așa cum intuiești, situațiile se împart - și primesc rezolvări diferite - după măsura încrederii în onestitatea și competențele vânzătorului, respectiv nivelul nostru de pricepere în a măsura autenticitatea obiectului.

Sfatul nostru este ca, atunci când nu cunoști vânzătorul - și mai ales atunci când sunt în joc sume importante de bani, să nu accepți niciodată să achiziționezi fără acte, fie și pe motivul prețului mai scăzut - motiv in principiu neadevărat, căci tranzacția în sine nu este una impozitată, ci doar comerțul per ansamblu al comerciantului este activitate impozabilă.

Achiziția fără acte te lipsește de dovada achiziționării, ceea ce te pune, cel puțin juridic vorbind, în imposibilitatea de a obține reversul tranzacției, în oricare dintre situațiile în care obiectul nu este autentic sau nu întrunește altele dintre calitățile relatate.

Făcând abstracție de proliferarea pieței negre, putem spune că, practic, achiziția fără acte este rezervată profesioniștilor pieței de artă, singurii pentru care riscul de a se înșela în privința calităților obiectului este nul sau semnificativ redus.

Entuziasmul pentru chilipiruri

În piața de artă te ciocnești des de chilipiruri, opere atribuite artiștilor renumiți și vândute, dată fiind urgența unei nevoi/stringența unui necaz, la prețuri semnificativ mai reduse decât cotația de piață a artistului.

Sunt situații pe care te sfătuim să le abordezi cu maximă prudență, căci chilipirurile în piața de artă, mai ales atunci când este vorba de artiști de patrimoniu notorii, a căror identitate vânzătorul o cunoaște (ori, deși vizibilă atribuirea, se face că nu o cunoaște), fiind rarisime (dacă nu chiar imposibile - cum ați reacționa dacă ați auzi pe cineva că ar vinde un lingou de aur cu un preț cu 30% sub cotația de piață?).

În practică chilipiruri pot exista numai pentru profesioniștii pieței de artă - și constau în descoperiri de către comerciant a unor opere de autor (nu sunt determinate de vânzător) în spații nerelevante pentru corecta lor valorizare.

Atunci când ești la începutul unei colecții ori a dezvoltării de abilități investiționale în piața de artă este recomandabil să achiziționezi folosind canalele democratice ale pieței de artă, precum: casele de licitație (unde oferta și cererea se formează și se exprimă liber sub ochii tăi, dându-ți repere evidente cu privire la valoarea corectă de piață, la un anumit moment, a obiectului dorit) sau galeriile de patrimoniu ori artă contemporană autorizate (ce afișează vizibil prețurile solicitate) sau există și soluția de te însoți de experți specializați în respectivul artist și evaluatori specializați în piața respectivului obiect (ce îți pot oferi o vedere profesionistă asupra autenticității și valorii contemporane de piață a obiectelor).